zaterdag 4 juli 2015

Mobilopolie: waarom mobiliteit als keuze?

Elke dag ‘kiezen’ veel mensen er opnieuw voor met de auto naar het werk te gaan. En ook elke dag 'kiezen' andere mensen er opnieuw voor om dezelfde trein te nemen om naar het werk te gaan. Waarom? Is dat omdat dat de beste keuze is, of omdat mensen zich niet bewust zijn van de andere mogelijkheden. Middels bewustwording van medewerkers kan draagvlak gecreëerd worden voor een verandering in mobiliteitskeuzes van de organisatie. Daarnaast kunnen medewerkers eventueel zelf met nieuwe ideeën komen voor mobiliteitskeuzes, voor zichzelf en de organisatie.


Willemijn Brouwer en Elske van de Fliert hebben samen een serious game ontwikkeld. Willemijn: ”In het najaar van 2010 organiseerde ik een alumnibijeenkomst van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Om eens iets anders te doen dan de geijkte ‘bijeenkomst met spreker’ besloten we om een spel te ontwikkelen. Omdat in Het Nieuwe Werken mobiliteit eigenlijk buiten beeld bleef, hebben we juist mobiliteit als thema gekozen. Het Nieuwe Werken gaat over meer dan de smartphone en de thuiswerkplek.”


Mobiliteit & Het Nieuwe Werken

In werkend Nederland vinden momenteel veel veranderingen plaats. Dankzij de economische crisis stellen de organisaties zichzelf de vraag of de manier van werken nog past bij de levenstijl anno 2012. Het Nieuwe Werken (HNW), Slimmer Werken, Werken 2.0 zijn initiatieven om een andere manier van organiseren en werken aan te nemen. Discussies rondom HNW vaak over het inrichten van de werkplek en over het flexibel inrichten van werktijden. Mobiliteit wordt vaak niet meegenomen terwijl er op dat vlak juist veel kansen liggen voor werknemers en voor werkgevers.
In de wereld waarin wij meest meer tijd- & locatie-onafhankelijk gaan werken en waarin we steeds vaker met elkaar in verbinding staan, wordt mobiliteit (hier letterlijk gebruikt als fysieke verplaatsing) steeds complexer. De auto is steeds vaker onvoorspelbaar en duur, daarmee wordt het risico voor de keuze van de auto verhoogt. Daarnaast komen er de laatste tijd veel nieuwe mobiliteitsopties op de markt die een significant voordeel kunnen leveren in termen van reistijd, kosten, milieubelasting en/of het gevoel van ontspanning (bijvoorbeeld de OV-fiets). Wat is de rol van mobiliteit voor flexibel-werkend-Nederland?

Mobiliteit & Duurzaamheid

Al jaren gaat er een discussie rondom mobiliteit en duurzaamheid. Duurzame mobiliteit is een populair onderwerp bij grote bedrijven die grote vaak voor grote groepen mobiliteitscontracten afsluiten met een leasebedrijf of een OV-organisatie. Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzame mobiliteitsoplossingen die niet alleen goed zijn voor de portemonnee maar ook voor mens & milieu. Als bedrijven over willen stappen op duurzamere mobiliteitsopties dan vraagt dat een verandering in de keuzes van de medewerkers, aangezien zij gebruik maken van de leaseauto of van de NS-businesscard.
In een werkend Nederland waarin duurzaamheid geen pre maar een must is, is mobiliteit een belangrijk onderwerp. Hoe zorgen we er voor dat medewerkers ook duurzame keuzes willen maken?

Waarom in deze vorm?

Mobilopolie is een (offline) ‘serious game’ waarin mensen samen bewust worden van hun eigen reisgedrag. Door een spelvorm te gebruiken brengen we mensen bij elkaar en maken we ruimte voor gesprekken over mobiliteit en mobiliteit in combinatie met duurzaamheid of anders werken.
We geloven in Spelenderwijs Wijs. Door middel van ervaring worden deelnemers zich bewust van hun eigen keuzes en we geloven dat dat de meest effectieve manier is om iets te leren. Ook voor kinderen wordt leren 'leuk gemaakt', we geloven dat dit voor volwassen niet anders hoeft te zijn.
Daarnaast kiezen we voor een fysieke vorm met een fysiek contactmoment omdat we geloven dat dat een meerwaarde heeft en meer bewustwording bij de deelnemers oplevert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten